Aktualności

Ślubowanie klasy pierwszej

Ślubowanie klasy pierwszej to niezwykła uroczystość szkolna, na którą pierwszoklasiści oczekują z wielką niecierpliwością. Jest to ogromne przeżycie nie tylko dla dzieci, ale również dla ich rodziców i nauczycieli.
18 października 2023r. w Szkole Podstawowej w Rogienicach Wielkich odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci, zebrali się wraz z rodzicami, nauczycielami oraz kolegami z innych klas w specjalnie przygotowanej na tę okazję sali gimnastycznej.
Zanim uczniowie zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej, musieli wykonać kilka zadań, aby starsze koleżanka ,które czuwały nad przebiegiem całej uroczystości potwierdziły, że uczniowie klasy pierwszej wspaniale zdali „egzamin pierwszoklasisty” i uroczystość przybrała formę ślubowania.
W niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszoklasiści ślubowali na Poczet Flagowy Szkoły być dobrymi uczniami i Polakami, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ceremonia ślubowania dostarczyła pierwszakom niezapomnianych przeżyć, rodzicom wiele wzruszeń, a nauczycielom dumy i radości z nowo przyjętych uczniów. Mamy nadzieję, że każdy dzień w naszej szkole przyniesie naszym pierwszoklasistom wiele radosnych chwil.